Renata Biss

Szanowni Państwo,
po 4 latach pełnienia funkcji Radnej Rady Miejskiej Brzegu, zdecydowałam się ponownie kandydować w najbliższych wyborach samorządowych.
Niektórym z Państwa pragnę przypomnieć, a pozostałym przybliżyć moją osobę, abyście mogli Państwo świadomie podjąć decyzję o oddaniu na mnie swojego głosu.
Jestem rodowitą brzeżanką, mamą dwójki wspaniałych, dorosłych już córek, mam 47 lat.
Od ponad 30 lat związana jestem z Polskim Czerwonym Krzyżem, gdzie różnorodność ludzkich losów i emocje wynikające z sytuacji życiowej osób potrzebujących wsparcia, bardzo wyczuliły mnie na potrzeby drugiego człowieka.

W kończącej się kadencji Rady Miejskiej pełnię funkcję w-ce przewodniczącej Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego oraz jestem członkiem Komisji Zdrowia Spraw Społecznych i Rodziny.
Jako radna złożyłam około stu interpelacji i kilkadziesiąt wniosków do budżetu miasta (w tym, kilka wspólnie z innymi radnymi) w większości skutecznie zrealizowanych. Dotyczyły one m.in.: infrastruktury miejskiej, oświaty, bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku, czystości i estetyki miasta.
Do najważniejszych wśród nich należą:
– Przebudowa drogi, łącznika ul. Jana Pawła II z ul. B. Głowackiego
– Remont łącznika ul. Piastowskiej z ul. Popiełuszki
– ul. J. Pawła II – kompleksowa przebudowa ulicy wraz z rondem na
skrzyżowaniu z ul. Piastowską – opracowanie dokumentacji
technicznej w trakcie realizacji.

Niezwykle cennymi wartościami, którymi kieruję się na co dzień w swoim życiu, są dla mnie uczciwość, szczerość, praworządność, empatia i tolerancja, a także determinacja w dążeniu do celu.
Narzekanie i bierność uważam za jedną z przyczyn wielu naszych problemów.

Kandyduję ponownie, aby dopilnować rozpoczętych inwestycji i nadać bieg kolejnym projektom, a zdobyte doświadczenie i wiedzę, o rzeczywistych potrzebach mieszkańców, wykorzystać w skutecznym rozwiązywaniu ich problemów.
Bo dla mnie liczy się człowiek…
Mam nadzieję, że zaufają mi Państwo ponownie i będziemy mogli nadal, wspólnie,
brać nasze sprawy w nasze ręce.

Łączę wyrazy szacunku
Renata Biss

wizytówka