Mariusz Soliński

Mariusz Jan Soliński
52 lata, żonaty, syn Stanisław 7 lat.
Z wykształcenia politolog, Radny Powiatu Brzeskiego kadencji 2010-2014,
Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu.
Działacz społeczny i charytatywny, pełniący wiele funkcji w organizacjach pozarządowych;
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Schroniska Św. Brata Alberta w Pępicach,
Prezes Towarzystwa Wędkarskiego „Trofeum”
Sekretarz Brzeskiego Towarzystwa Piłkarskie „Stal Brzeg”,
działacz Stowarzyszenia Samorządowe Porozumienie Prawicy w Brzegu.

Moje upodobania i hobby:
polityka, tematyka samorządowa i społeczna, ciekawa książka i publicystyka, sport i rekreacja, wyprawy wędkarskie i krajoznawcze

Program wyborczy dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego
1. Propozycje dla osób w wieku senioralnym:
budowa łącznika pomiędzy budynkami Brzeskiego Centrum Medycznego a Zakładem Opieki Leczniczej w Brzegu
wykonanie kapitalnego remontu budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu
założenie hospicjum na terenie BCM, którego zadaniem byłoby odciążenie oddziału wewnętrznego oraz zwolnienie miejsc dla nowo oczekujących w ZOL
powołanie na terenie miasta Brzeg Dziennego Domu Opieki, w którym mogłyby przebywać osoby chore i starsze, w godzinach pracy członków ich rodzin
2. Pomoc w nawiązaniu współpracy gmin powiatu brzeskiego w zakresie
rozwiązywania problemu bezdomności
3. Koordynowanie i rozpowszechniania idei zdrowego stylu życia poprzez
sport wśród dzieci i młodzieży
4. Promocję Brzegu jako miasta sprzyjającego rozwojowi piłki nożnej
i koszykówki poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu
powiatowym , wojewódzkim i krajowym jak także poprzez wymianę
międzynarodową dzieci i młodzieży
5. Organizację zawodów wędkarskich o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.

Mariusz Soliński jest kompetentnym kandydatem do Rady Powiatu w Brzegu ponieważ :
W pracy zawodowej wykazał się:
– dużym doświadczeniem w kierowaniu ludźmi o różnym profilu zawodowym oraz wyjątkową dbałością w zarządzaniu mieniem i majątkiem; posiada dużą wiedzę z przepisów prawa, szczególnie z zakresu działalności samorządowej.
Odpowiedzialny i kreatywny w zadaniach związanych z przygotowaniem oraz organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych; w tym dla dzieci i młodzieży. Współorganizator i pomysłodawca między innymi takich zawodów sportowych jak:
Brzeska Liga Halowej Piłki Nożnej „Futsal”
Zawody Wędkarskie „Mister Karp”
Międzymiastowy Turniej Koszykówki Ulicznej „Streetball” .

Jako działacz sportowy:
– przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Klubu Sportowego BTP „Stal Brzeg” a obecnie jako Członek Zarządu sprawuje pieczę nad sprawami formalno – prawnymi oraz aktywnie wspiera finansowanie klubu. Pełniąc funkcje Prezesa rozwinął system szkolenia piłkarskiego wśród dzieci i młodzieży.
Współorganizator zawodów i turniejów piłkarskich takich jak:
Puchar ZT „Kruszwica”, Puchar „Kartonpack” i „Tymos”,
Puchar Księstwa Brzeskiego
wojewódzkie eliminacje do finałów turnieju o Puchar „Tymbarku”.

Jako radny Powiatu Brzeskiego kadencji 2010-2014:
– pracował w radzie, jako członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu a także pełnił funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej. Jako Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej, pracował w latach 2012-2014 nad nowelizacją statutu dotyczącego działalności Rady i Starostwa Powiatu Brzeskiego.

Jako hobbysta:
– pasjonuje się ochroną środowiska naturalnego i utrzymaniem wód w czystym stanie. Aktywnie promuje wędkarstwo i działa na rzecz tworzenia łowisk wędkarskich.
Organizator i uczestnik krajowych i międzynarodowych zawodów wędkarskich.
Pomysłodawca, współzałożyciel a zarazem Prezes Towarzystwa Wędkarskiego „Trofeum”.

Jako działacz społeczny:
– sprawdził się jako aktywny członek organizacji pozarządowej, Schroniska „Św. Brata Alberta”, którego głównym celem jest opieka i pomoc ludziom bezdomnym.
Jest uczestnikiem i propagatorem wielu akcji charytatywnych w rejonie.

wizytówka