Monika Jurek

Szanowni  Państwo
Jestem nauczycielką matematyki, menedżerem oświaty, oligofrenopedagogiem. Żoną i matką dwójki dorosłych dzieci. Mam 51 lat.
Zdecydowałam się kandydować do Rady Powiatu Brzeskiego, bo w moim życiu nadszedł czas na kolejne wyzwania i wykorzystanie doświadczenia jakie posiadam. Zdobywałam je kierując przez 15 lat Zespołem Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu (2002-2017), pełniąc mandat radnej Rady Miasta Brzeg (2010-2014) czy pracując w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W moim życiu zawodowym  i działalności społecznej kieruję się słowami patrona naszej szkoły „Inni budują dla nas – my dla potomności”.
Jako radna Powiatu Brzeskiego będę aktywnie działać na rzecz podniesienia jakości edukacji, szczególnie bezpieczeństwa w szkołach, rozwoju kultury, poprawy funkcjonowania służby zdrowia, rozwiązywania problemów młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych. Zrobię wszystko, aby nasz powiat był przyjazny dla jego mieszkańców. Jestem przekonana, że tylko zgodna współpraca z władzami miasta, gmin i województwa może zapewnić pełną realizację wszystkich zadań zaplanowanych w strategii rozwoju powiatu.
Zapraszam na wybory i obiecuję, że nie zmarnuję oddanego na mnie głosu.
                                                                                          
Monika Jurek
wizytówka