Krzysztof Grabowiecki

Mam 44 lata, z wykształcenia jestem pedagogiem absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, z zawodu policjantem. Od lat zajmuję się problemami spółdzielni mieszkaniowej „Zgoda”
w Brzegu, broniąc interesów jej mieszkańców. W latach 2013 – 2018 również jako członek Rady Nadzorczej spółdzielni. Pełniąc tę funkcję zaproponowałem szereg zmian w spółdzielni korzystnych dla jej mieszkańców i propozycje te doprowadziłem do realizacji, również dzięki poparciu mieszkańców. Jestem autorem artykułów dotyczących spraw spółdzielni publikowanych w Panoramie Powiatu Brzeskiego, w których informuje mieszkańców o ważnych sprawach spółdzielni. Swoje dotychczasowe doświadczenie chcę wykorzystać równie skutecznie jako Radny Miejski.

Jako Radny razem z Wami i w Waszym imieniu
chcę zabiegać o:

  • ulicę Poprzeczną bez pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, ze względu na szkołę i Dom Dziecka,
  • zwiększenie ilości miejsc w żłobku miejskim,
  • – budowę ronda – lub co najmniej sygnalizacji świetlnej – na skrzyżowaniu ulic Poprzecznej i Chocimskiej,

  •  remont zaniedbanych od lat chodników przy ul. Makarskiego, Poprzecznej, Słowackiego i Górnośląskiej,

  • ścieżkę rowerową przy ul. Makarskiego, Poprzecznej i Słowackiego,

Jestem zwolennikiem budżetu obywatelskiego, chcę aby to mieszkańcy choć w części decydowali o tym, na jakie inwestycje przeznaczać  środki finansowe w ich najbliższym otoczeniu.
Zdecydowanie sprzeciwiam się budowie drugiego zakładu karnego w Brzegu. Uważam, iż nasze miasto i jego mieszkańcy zasługują na lepsze pomysły i inną wizję miasta, niż olejny zakład karny. Chcę abyśmy przez nasze współdziałanie decydowali o kształcie i wizerunku naszego miasta. Myślę, że swoją dotychczasową działalnością, zwłaszcza  w sprawach dotyczących spółdzielni udowodniłem, że aktywnie i skutecznie działam.

Dlatego proszę Państwa o udział w wyborach i oddanie na mnie swojego głosu.

Pozdrawiam Krzysztof Grabowiecki

wizytówka