Małgorzata Misztal

  • Imię i nazwisko: Małgorzata Misztal
  • Wiek: 42
  • Miejsce zamieszkania: Brzeg
  • Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Pozycja: 3
  • Kandydatura: Rada Miasta Brzeg

Opis

Z wykształcenia jestem pielęgniarką i od 17 lat wykonuję swój zawód w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu. Od ubiegłego roku pracuję również w Brzeskim Centrum Medycznym w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Mam 42 lata, jestem osobą zamężną i szczęśliwą matką 1 dziecka.

Podstawowym założeniem mojego programu jest walka o potrzeby ludzi biednych, schorowanych i cierpiących, zwłaszcza niepełnosprawnych. Chcę podejmować wszelkie inicjatywy prowadzące do rozwiązywania ich problemów tak, by poprawiać byt każdego z nich. Z racji zdobytej wiedzy i doświadczenia zawodowego w służbie zdrowia, dobrze znam przyczyny tychże problemów i złej sytuacji ludzi chorych i niepełnosprawnych. Analizując je wnikliwie, będę konsekwentnie nieść pomoc w oparciu o posiadaną wiedzę.

Posiadam także własną wizję wdrożenia określonych działań usprawniających opiekę zdrowotną już na dziś, w szczególności w kierunku zapewnienia pełnej dostępności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów dla pacjentów. Chciałabym także doprowadzić do wprowadzenia usprawnień w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w opiece paliatywnej. Priorytetem jest dla mnie także walka o objęcie szkół podstawowych opieką stomatologiczną.

Nie są mi obojętne także inne, ważne problemy życiowe moich Wyborców, którymi zamierzam się zająć. Jednym z nich jest, np. zły stan infrastruktury drogowej przy ulicach Katowickiej, Tuwima i Reymonta, których od wielu lat utrudnia życie kierowcom i mieszkańcom. Zdaję sobie sprawę także z tego, jak wiele jest innych, niezałatwionych dotąd ludzkich spraw.

Jak wielu z Was, jestem za konsekwencją i skutecznością w realizowaniu składanych obietnic. Zwłaszcza tych obietnic, które odnoszą się do poprawy życia w naszym mieście i to w każdym jego aspekcie, dlatego stawiam na moją determinację i upór w działaniu we wszelkich podejmowanych przeze mnie przedsięwzięciach.

 

wizytówka