Waldemar Wysocki

Wiek: 34 lata. Wykształcenie: wyższe, Europeistyka

Od 5 lat prowadzę działalności gospodarcze w ramach kilku branż. W jednej z nich jestem Prezesem Zarządu Spółki pozyskującej środki na rozwój społeczny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego też jednym z głównych celów mojego programu jest pozyskanie środków na rozwój Naszego regionu – w szczególności wybudowanie kąpieliska otwartego, zagospodarowanie terenów „Zielonki” oraz rozwój infrastruktury sprzyjającej aktywizacji ludzi młodych (budowa żłobków, przedszkoli, rewitalizacji podwórek miejskich, organizacja warsztatów przedsiębiorczości).

wizytówka