Stanisław Kowalczyk

Serce i praca dla Ziemi Brzeskiej

Stanisław Kowalczyk

Lista nr 16 pozycja nr 9

Wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny oraz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Osiągnięcia zawodowe:

Pełnienie funkcji zastępcy burmistrza Brzegu oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2

Zastępca dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1

Zdany egzamin w Ministerstwie Skarbu na członka Rad Nadzorczej

Osiągnięcia pozazawodowe:

Prezes Stowarzyszenia „Nowa Inicjatywa – Zdrowe Pokolenie”

Inicjator i współtwórca projektów edukacyjnych, prozdrowotnych i sportowych

Hobby:

Miłośnik psów i sportu

Mam wykształcenie i doświadczenie. Niezmiennie pozostaje we mnie energia, by odważnie tworzyć przyszłość mojego miasta i powiatu.

Niech połączy nas dobro Ziemi Brzeskiej

Program wyborczy:

To, co ważne:

  1. Aktywizacja seniorów
  2. Skuteczne zarządzanie szpitalem
  3. Współpraca z przedsiębiorcami
  4. Wzbogacenie oferty i wyposażenie szkół średnich
  5. Rozwój aktywności fizycznej młodych mieszkańców
  6. Remont chodników np. ul. B. Chrobrego
wizytówka