Roman Andrzej SACHAJ

Bezpartyjny Kandydat do Rady Miasta w Brzegu
okręg 4 lista 4 pozycja 3
Wiek: 44 lata
Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci
Wykształcenie wyższe z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zasobami Ludzkimi oraz studia podyplomowe z Zarządzania w Administracji Publicznej.
Od 1992 roku pracownik PKP PLK SA w Opolu. Od 2012 roku Prezes Zarządu Fundacji SmoczyWeb we Wrocławiu.

Jako ojciec dwójki dorastających pociech chciałbym pomóc stworzyć takie warunki dla młodych ludzi w Brzegu, aby po zakończonym okresie edukacji chcieli tutaj zostać i mieszkać. Mieli możliwość rozwoju, realizowania się zawodowego, społecznego, kulturalnego i sportowego.

Jako lokalny działacz społeczny związany z Brzegiem i Powiatem Brzeskim, organizujący wraz z mieszkańcami, od wielu lat, różne akcje społeczne, znam bolączki naszego miasta i wiem, że przynajmniej część z nich jestem w stanie pomóc rozwiązać.
Miasto potrzebuje zmian. Zmian, które uczynią życie w Brzegu lepszym, wygodniejszym, ciekawszym i przede wszystkim tańszym. Aby to jednak nastąpiło trzeba zacząć od zmian elit rządzących miastem, potrzeba ludzi nowych, młodych z pomysłami i chęcią do pracy. Pełnych werwy i zapału, uczciwych i „nieskażonych” wielką polityką.
Dlatego proszę Państwa o Wasz głos, bo ten głos jest ważną szansą dla Brzegu.

https://www.facebook.com/romek.sachaj.9

Moje pomysły na rozwój Brzegu:
1. Zatrzymać młodych w Brzegu – program tanich działek budowlanych dla młodych małżeństw (zakup za 25% wartości) na osiedlu zachodnim Tivoli.
2. Rozwój gospodarczy Brzegu – park rozrywki na Zielonce, zamiast fabryk czy więzienia, inwestorzy szukają terenu do budowy parku na terenie dolnego śląska, dlaczego nie w Brzegu?
3. 0% 25% 50% podatków w pierwszym, drugim i trzecim roku od założenia nowej firmy w Brzegu, pomoc dla młodych Brzeżan chcących założyć swoją pierwszą firmę.
4. Powiększenie Brzegu do obrysu po obwodnicy. Dziś to jedyne realne i możliwe powiększenie Brzegu, które da miastu dodatkowe kilka set hektarów powierzchni.
5. Zwiększenie roli seniorów w życiu miasta. Emerytura nie musi być końcem drogi życiowej seniorów, to tylko zjazd na drogę o mniejszym natężeniu ruchu.
6. Większa otwartość władz miasta na współpracę z grupami mieszkańców w celu realizacji inicjatyw lokalnych. Utworzenie budżetu obywatelskiego.
7. Większa współpraca władz miasta z organizacjami non profit (stowarzyszenia i fundacje), wspólne wdrażanie dobrych pomysłów promujących Brzeg.
8. Rozwój turystyki i tworzenie dodatkowych atrakcji sportowych, turystycznych w tym przyłączenie Brzegu do Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej i Dolnośląskiej Krainy Rowerowej z wykorzystaniem rozbieranej linii kolejowej Brzeg –Strzelin.
Mam pomysł na Brzeg dziś i wizję jego rozwoju w przyszłości.
Państwa głos jest niezwykle ważny, ponieważ to On może zmienić oblicze naszego miasta. Proszę więc o udział w wyborach, nie pozostawajmy bierni.

wizytówka