Elżbieta Nowak

 

Jestem absolwentką Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyłam studia w systemie zaocznym, uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa. Przez wiele lat pracowałam na kierowniczych stanowiskach, zarówno w przedsiębiorstwach państwowych jak i w sektorze spółdzielczym. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą i od 1994 roku współpracuję z przedsiębiorcami z całego powiatu świadcząc usługi w zakresie podatków i rachunkowości..
Pozwala mi to na szerokie spojrzenie na problemy z jakim boryka się przedsiębiorca w naszym regionie.
Mam sporo pasji i zainteresowań. Jestem miłośniczką ogrodów, zwierząt, ekologii oraz zdrowego stylu życia.
Zdecydowałam się kandydować w tegorocznych wyborach samorządowych z dwóch bardzo ważnych powodów. Po pierwsze, czuję wewnętrzną potrzebę pomagania innym oraz dokonania koniecznych zmian. Po drugie, pełniąc mandat Radnej Powiatu Brzeskiego chciałabym wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie.

Jako Radna zamierzam:
– wspierać przedsiębiorczość oraz lokalne firmy,
– wspierać działania na rzecz szkół i przeszkoli,
– propagować aktywność fizyczną wśród mieszkańców a w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
– popierać inicjatywy zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie powiatu,
– angażować się w kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie”,
– wspierać akcje związane z ekologią i ochroną zwierząt,
– propagować zdrowy styl życia.

Masz pytanie? 
Napisz do mnie – e.nowak0109@gmail.com 

wizytówka