Działania bez wiedzy Komitetu wyborczego PiS! Policja otrzymała zawiadomienie w związku z konferencją Jerzego Wrębiaka.

W związku z możliwością naruszenia prawa wyborczego do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu dotarło zawiadomienie. Sprawa dotyczy konferencji, która odbyła się pod koniec sierpnia br., na której politycy Prawa i Sprawiedliwości ogłosili kandydata w wyborach samorządowych na burmistrza Brzegu. Kontrowersje wzbudziła organizacja agitacji, bowiem finansowanie takiego wiecu może zostać pokryte jedynie ze środków komitetu wyborczego. W przypadku konferencji Jerzego Wrębiaka wykorzystano mienie gminy oraz urzędników w godzinach ich pracy oraz strażników miejskich.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego
Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Sobolewski w odpowiedzi do naszej redakcji przekazał, że w dniu, kiedy posłowie PiS ogłosili kandydaturę Wrębiaka, wcale nie był on kandydatem Komitetu Wyborczego PiS. Przekazał także, że KW PiS nie będzie komentował zawiadomień do organów ścigania oraz działań tych organów. Wiadomo również, że Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości nie organizował, nie zlecał, nie finansował i nie wyrażał zgody na konferencję, podczas której ogłoszono Jerzego Wrębiaka na kandydata w wyborach.

– „Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie komentował zawiadomień składanych do organów ścigania, ani tym bardziej działania tychże organów. Informuję jednak z całą stanowczością, iż Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość prowadzi kampanię wyborczą na zasadzie wyłączności, zgodnie z art. 84 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Kampanii wyborczej nie prowadzą partie polityczne, posłowie czy też współpracownicy kandydatów, osoby wspierające, rodzina. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Komitetu Wyborczego upoważniony jest w sposób wyłączny jego pełnomocnik finansowy (art. 130 §2 Kodeksu wyborczego). W tym stanie rzeczy, wyraźnie zaznaczam, iż Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nie organizował, tudzież nie finansował przedmiotowej konferencji prasowej. Co więcej, Komitet Wyborczy nie zlecał takiego działania, ani też nie wyrażał na niego zgody. Opisana przez Pana Redaktora sytuacja, jeśli faktycznie miała miejsce, stanowiła inicjatywę osób, które działały poza Komitetem Wyborczym i bez jego wiedzy. Na marginesie niniejszej sprawy, zaznaczyć wypada, że Pan Jerzy Wrębiak w sugerowanej przez Pana Redaktora dacie zdarzenia, nie był kandydatem Komitetu Wyborczego PiS. Jest to okoliczność istotna w kontekście pytań o odpowiedzialność KW PiS za przedmiotową sytuację” – informuje Krzysztof Sobolewski, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości.

– 11. września wpłynęło pismo jednego z mieszkańców Brzegu dotyczące ujawnionych przez niego nieprawidłowości podczas prowadzonej kampanii wyborczej jednego z kandydatów. Funkcjonariusze z wydziału prewencji prowadzą postępowanie wyjaśniające mające na celu uszczegółowienie zawartych w piśmie informacji – powiedziała nam mł. asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.

Należy dodać, że relacja z konferencji Wrębiaka była transmitowana na żywo w mediach administrowanych przez Gminę Brzeg. Kilka godzin po nagłośnieniu sprawy, m.in. przez nasze media, materiały wideo oraz informacje związane z tym wydarzeniem zostały skasowane przez urzędników. Jak udało nam się potwierdzić, obecni na konferencji pracownicy samorządowi nie przebywali na urlopach, ale pełnili w tym czasie obowiązki służbowe.

Opozycja, w tym ludzie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości grzmieli, że takie działania są niedopuszczalne. Dodać należy, że kilka dni temu Telewizja Polska informowała o wykorzystywaniu miejskiego portalu społecznościowego w kampanii wyborczej prezydenta Poznania. Nasuwa się pytanie – czym była konferencja Jerzego Wrębiaka w dniu 31 sierpnia 2018 roku? Wydaje się, że odpowiedzi należy szukać w zaproszeniu mediów na konferencję. Poniżej przypominamy treść maila rozesłanego przez Kierownika Biura Promocji Urzędu Miasta w Brzegu:

„Dzień dobry,
W imieniu burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, zapraszam przedstawicieli mediów na spotkanie prasowe, które odbędzie się w piątek, 31 sierpnia br. o godzinie 10.00 w Parku Chrobrego w Brzegu (przy fosie od strony ul. Lechickiej). Spotkanie dotyczyć będzie startu burmistrza Jerzego Wrębiaka w wyborach samorządowych. W spotkaniu udział wezmą również: posłanka Katarzyna Czochara, poseł Bartłomiej Stawiarski, starosta brzeski Maciej Stefański”

wizytówka