Daniel Potocki

 • Imię i nazwisko: Daniel Potocki
 • Wiek: 23
 • Miejsce zamieszkania: Tarnów Grodkowski
 • Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • Pozycja: 7
 • Kandydatura: Sejmik Wojewódzki

Opis

Działacz społeczny zaangażowany w liczne działania patriotyczne. Od lat jest aktywny w organizacjach pozarządowych. Student na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Członek wspierający Fundacji Jack Strong, zaangażowany w działalność na rzecz budowy pomnika Generała Ryszarda Kuklińskiego w Morawicy na Polskiej Górze Przemienienia. Członek wspierający Fundacji Wstęga Pamięci, zaangażowany na rzecz budowy pomnika na cześć Armii Krajowej u stóp Wawelu. Członek wspierający Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu.

 • Opolska Piastowska Dolina Odry to mój pomysł trasy turystycznej w oparciu o Odrę, zamki, pałace i zabytki naszego regionu. To szansa na stworzenie nowych miejsc pracy. Połączenie piękna krajobrazu z kulturalnym dziedzictwem rozsławi Opolszczyznę na świecie.
 • Opolskie to polska tożsamość narodowa, którą opieramy na piastowskiej spuściźnie. Opolszczyzna to nie są Ziemie Odzyskane, ale Kresy Zachodnie Polski, wielokulturowe, z bogatą i piękną tradycją. Jako radny sejmiku, będę kontynuował moją społeczną działalność na rzecz pamięć o tragedii ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Jestem potomkiem Kresowian. Kresowianie i ich potomkowie będą słyszalnym głosem w sejmiku, bo ja będę Waszym rzecznikiem sprawy kresowej.
 • Opolskie stać na Młodych i dlatego moim zadaniem będzie zapewnienie ludziom młodym takich warunków do życia, aby nie musieli wyjeżdżać z opolskiego za pracą. Dajmy szansę młodym i wszystkim mieszkańcom Opolszczyzny na godne życie i pracę.
 • Opolskie nowych technologii to mój pomysł na ściągnięcie do naszego województwa najnowszych technologii i inwestycji. Dzięki temu, nastąpi rozwój całego regionu i miejsca pracy.
 • Opolska Polska Wieś bo jestem mieszkańcem pięknej opolskiej wsi i znam wartości, które wiążą się z polską wsią: Bóg, Dom, Rodzina i Praca. Jako radny sejmiku nie pozwolę, aby opolscy rolnicy byli pokrzywdzeni powolnymi działaniami administracyjnymi. Będę robił tak, aby otrzymywali zawsze szybką i skuteczną pomoc.

Ponadto wiem, że nie z każdej miejscowości można dojechać do stolicy naszego województwa. Moim zadaniem będą nowe połączenia komunikacyjne z Opolem.

wizytówka