Bożena Szczęsna

Szanowni Państwo,

Nazywam się Bożena Szczęsna i miałam zaszczyt przez ostatnie dwie kadencje samorządu reprezentować mieszkańców w Radzie Miejskiej Brzegu. Od urodzenia mieszkam w naszym mieście, gdzie od blisko 30 lat prowadzę kwiaciarnię „Irys”, która dostarcza kwiaty na wydarzenia okolicznościowe i prywatne, przynosząc wiele radości obdarowanym. Moja firma jest także sponsorem wydarzeń kulturalnych i społecznych w Brzegu. Prywatnie jestem mamą dwóch dorosłych synów i babcią dla małego Filipka.

Najbliższe pięć lat zbliżającej się kadencji samorządu będą kluczowe dla dalszego rozwoju naszego miasta. Nie tylko jako zakątka turystycznego Opolszczyzny, posiadającego piękne zabytki i tereny zielone, ale przede wszystkim jako miejsca, w którym każdy z nas związał swoje życie. Dlatego już kilka lat temu wspólnie z grupą radnych, będąc wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, zainicjowałam nabycie terenów inwestycyjnych dla Brzegu w postaci „Zielonki”, dającej możliwość wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości tworzącej nowe miejsca pracy. Jako jedyna z radnych miejskich od początku sprzeciwiałam się powstaniu nowego Zakładu Karnego w Brzegu. Uważam bowiem i jestem przekonana, że Państwo podzielają tę ocenę, iż zamiast tworzyć miejsca odosobnienia przynoszące złą sławę miastu, lepiej wspierać inwestycje rozwijające Brzeg pod względem społecznym czy gospodarczym. Miałam odwagę głośno protestować przeciwko wycinaniu pięknego drzewostanu naszego miasta, czy marnowaniu publicznych pieniędzy np. na toaletę za blisko dwieście tysięcy złotych, zamiast przeznaczać te środki na powiększanie miejskich żłobków, przedszkoli czy rozwój strefy inwestycyjnej. Jako osoba posiadająca wnuka wiem dobrze, jakie znaczenie dla ludzi wychowujących małe dzieci ma przedszkole lub żłobek dostępny od ręki. Te i wiele innych spraw mieszkańców naszego miasta, z którymi zwracali się do mnie jako radnej Rady Miejskiej Brzegu, przedstawiałam na forum publicznym, często będąc krytykowana za moją stanowczą postawę. Nigdy nie zważałam na oceny polityków oraz obecnej władzy Brzegu, ponieważ sama nie jestem politykiem tylko społecznikiem. Zawsze przedstawiałam problemy zwykłych mieszkańców naszego miasta i nadal zamierzam to czynić, będąc – jak dotychczas – osobą bezkompromisową. Mieszkańcy zwracali się do mnie z różnymi sprawami np. z czynszami i mieszkaniami, poprzez te dotyczące osiedla (drogi, chodniki czy tereny zielone). Cześć z nich udało się już rozwiązać. Przez wiele lat prowadzenia działalności gospodarczej nauczyłam się, że otwartość, szczerość a przede wszystkim życzliwość względem innych osób, kontrahentów i klientów są tymi wartościami, które likwidują spory i pozwalają budować lokalną społeczność.

Znacie mnie Państwo z osiedla, z pewnością natomiast z mojej niewielkiej kwiaciarni. To miejsce często stawało się przez ostatnie lata punktem, w którym mieszkańcy przynosili swoje problemy, a ja jako radna interweniowałam, pomagałam je rozwiązywać i przedstawiałam je na forum Rady Miejskiej. O mojej skuteczności i oddaniu dla mieszkańców niech świadczy fakt, że na początku obecnej kadencji próbowano mnie pozbawić mandatu radnego za moją bezkompromisowość. Dzięki wsparciu m.in. mieszkańców i niektórych radnych nie udało się to obecnej władzy.

Brzeg potrzebuje nowej Rady Miejskiej. Rady, w której zamiast osób uległych wobec władzy będą prawdziwi społecznicy, bezkompromisowi, uczciwi i oddani naszemu miastu. Z tego względu pozwalam sobie zwrócić się do Państwa o wsparcie, prosząc o głos w nadchodzących wyborach. Mam nadzieję, że z Państwa wsparciem, jako Wasza radna, będę mogła realizować sprawy nie tylko dotyczące osiedla czy ulicy, lecz przede wszystkim naszego miasta, jako społeczności samorządowej.

Brzeg nie może być dalej miastem, w którym jedna osoba będąca u władzy funduje mieszkańcom Zakład Karny zamiast kąpieliska miejskiego, na które czekamy od ponad 20 lat. Nie może być miejscem, w którym brakuje żłobków czy przedszkoli, a każdego kto sprzeciwi się władzy – wyrzuca się poza margines społeczny. Dlatego przez najbliższe lata, z Państwa pomocą zamierzam walczyć o zmianę sytuacji społecznej w Brzegu poprzez rozwój opieki przedszkolnej, żłobkowej oraz budowę kąpieliska z prawdziwego zdarzenia. Będę zabiegać także o rozwój strefy ekonomicznej, która w perspektywie okaże się rejonem, w którym będą lokowane nowe zakłady pracy. To są moje cele na najbliższe lata pracy samorządowej, które z Państwa wsparciem zamierzam zrealizować. Niezbędne są także inwestycje w osiedla brzeskie, a szczególnie w osiedle Westerplatte, gdzie istnieje pilna potrzeba rewitalizacji lokalnego parku, przebudowy chodników czy poprawy i poprawy drogowej, tym wymiany oświetlenia wpływającego na bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Z poważaniem Bożena Szczęsna

wizytówka